Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Student | EditorFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 7 Months
Needs Core Membership
Statistics 7 Deviations 187 Comments 749 Pageviews
×

Newest Deviations

[SHARE] 170322 /// PACK 3 PNG POLAROID :iconvananh3621:VanAnh3621 12 8 170320 /// T-ARA JEON BORAM :iconvananh3621:VanAnh3621 3 0 170317 /// T-ARA PARK SOYEON :iconvananh3621:VanAnh3621 3 0 [SHARE] PACK RENDER RED VELVET IRENE :iconvananh3621:VanAnh3621 3 0 [SHARE] 170210 /// PACK TEXTURE 01 :iconvananh3621:VanAnh3621 4 1 [QUOTES] 161029 T-ARA BORAM SOYEON :iconvananh3621:VanAnh3621 9 0

deviantID

VanAnh3621's Profile Picture
VanAnh3621
Student | Editor
Vietnam
- Hế lô e vơ ry bò đi !! Mừn là Vân Anh, sign Anh3621, dân 2k1 hihis
- Mình lập DA cũng chẳng có gì đặc biệt hết, đơn giản chỉ là để down res, texture, coloring hoy :)))) à còn để lưu lại những art-không-có-gì-đặc-biệt của mình nữa T-T
- Bạn nào muốn làm quen thì mạnh dạn inb fb mình nha *hiuhiu*
- Idol của đời mình là T-ARA nè! mk bias Sâu bếu đó hị hị :*

Interests

Activity


[SHARE] 170322 /// PACK 3 PNG POLAROID
Trước tiên mk xin được nhắc là mấy cái png polaroid này KHÔNG PHẢI do mk tạo ra, mk chỉ down hình trên mạng rồi ngồi cut, tuy ko tỉ mỉ nhưng chắc vẫn dùng đc :D (Big Grin) :D (Big Grin)  Dù sao cũng có công của mk nên mong các bạn nhớ cre khi dùng nha Wink/Razz  Eo nhèo Love Love (không biết có flop không huhu*Rage Rage )
Đây là art của mk khi sử dụng pack này: click đuyy

RULE :


WATCH DeviantArt + FAV +fav + CMT = DOWN:D (Big Grin) (send note)


Please credit :iconvananh3621: if you used
Don't share :( (Sad) :( (Sad) :( (Sad) 
Don't claim as yours :| (Blank Stare) :| (Blank Stare) :| (Blank Stare) 
Thank you so much !!! Heart Heart Heart 

____________________________


LoveSupport my page !!! Love


Loading...
170320 /// T-ARA JEON BORAM
For my page: T-ARA Cover Quotes

Text
: "Không gặp được anh là nỗi cô đơn lớn nhất. Mà gặp rồi, vẫn cứ cô đơn…"
[Chỉ là chuyện thường tình - Tâm Văn]

© Heat153.5C, :iconnaturepack: :iconblackyaisa: :iconmichiyo281: :iconrinyhent: :iconmoonglowlilly:

____________________________


Please credit :iconvananh3621: if you used 
Don't claim as yours :| (Blank Stare) :| (Blank Stare) :| (Blank Stare) 

____________________________


LoveSupport my page !!! Love


Loading...
170317 /// T-ARA PARK SOYEON
Text: "Mạng sống của tôi, tự do của cô ấy, tôi chọn tự do của cô ấy."
[Archimedes thân yêu - Cửu Nguyệt Hi]

© Songdot, :iconnakyung-san: :iconcupanda: :iconweiting1122: :iconhyesoo0304bts: Ride along with uss

____________________________


Please credit :iconvananh3621: if you used 
Don't claim as yours :| (Blank Stare) :| (Blank Stare) :| (Blank Stare) 

____________________________


LoveSupport my page !!! Love


Loading...

Donate

VanAnh3621 has started a donation pool!
0 / 200

You must be logged in to donate.
No one has donated yet. Be the first!

Comments


Add a Comment:
 
:iconjinjiyeon:
JinJiyeon Featured By Owner Sep 13, 2016   Traditional Artist
mần quen đi nè
Reply
:iconvananh3621:
VanAnh3621 Featured By Owner Sep 13, 2016
Mk tên Vân Anh, 2k1 :)
Reply
:iconriahwang12:
riahwang12 Featured By Owner Aug 15, 2016  Student Interface Designer
Adorable Girl Anime Emoji (My kawaii plushie) [V6] Thank You Favorite 1 Speech Bubble - BeemoteThank You Favorite 2 Speech Bubble - Beemote
Reply
:iconraven-blade-kitty:
Raven-Blade-Kitty Featured By Owner Aug 4, 2016  Hobbyist General Artist
Hello! Welcome to deviantart!

I see you know how to post images, so I won't bother with explaining it posting a journal is just like submitting a picture, the process is a little simpler, though.

To tag people, you type : icon [insert username here] : with no spaces if you tag someone, it shows up in your notifications, and vice versa.

I hope you enjoy this site! Make the most of your art!
Reply
:iconashleyxbrooke:
AshleyxBrooke Featured By Owner Aug 4, 2016  Hobbyist Photographer
Hey there!  :icondawelcomewagon:

Welcome to Deviant Art :aww: hope you enjoy your time here :dummy: If you have any questions please don't hesitate to ask :heart:

:bulletpink: Stop by the DAWelcomeWagon group or the #welcome chatroom to get started!
:bulletpink: I HIGHLY recommend reading this welcome journal! --> Getting Started on DeviantArt
:bulletpink:Check out dAmnHub to get involved with chat events or just to find a chat that you'd be interested in being part of  :)
:bulletpink: Check out projecteducate to keep up with projects/events on Deviant Art
:bulletpink: Want to share your art with other deviants? Check out #ThumbHub and #CritiqueStation and #DeviantChat
:bulletpink: Into Photography? Check out iPhotograph and photohunt 


Prepare to become addicted :iconteheplz:

:gummybear:
Reply
:iconinessbitten:
Inessbitten Featured By Owner Aug 4, 2016  Hobbyist Digital Artist
Welcome to DA!!! : D
Reply
Add a Comment: